ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เรียนรู้อาณาจักรสุโขทัย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางมยุรี ต้นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,05:00  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..