ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลคะแนนสอบ NTโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม เป็นโรงเรียนคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ
เก็บตกข่าวดีๆ นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม เข้ารับใบเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,17:34   อ่าน 399 ครั้ง