ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 106) 07 พ.ค. 62
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 (อ่าน 253) 19 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 391) 26 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม (อ่าน 419) 06 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม (อ่าน 411) 06 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม (อ่าน 414) 06 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม (อ่าน 518) 22 พ.ย. 60
น้ำยาเอนกประสงค์ (อ่าน 482) 13 พ.ย. 60
ผลคะแนนสอบ NTโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม เป็นโรงเรียนคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ (อ่าน 463) 05 ก.ค. 60
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สพป. สระบุรี เขต ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระ (อ่าน 599) 26 ก.ย. 59
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 492) 08 ก.ย. 59
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 486) 26 ก.ค. 59
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า (อ่าน 598) 26 ก.ค. 59
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ น้ำหมักจุลินทรีย์จากมะกรูด (อ่าน 514) 11 ก.ค. 59