ภาพกิจกรรม
รณรงค์เลือกตั้ง62
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม นำโดยนายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เดินรณรงค์การเลือกตั้งและแจกเอกสารเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการให้ผู้มีสิทธ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธ์ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,06:44   อ่าน 81 ครั้ง