ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 2562
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเทอมถัดไป นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ และปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน โดยได้ปฏิบัติจริงจากกิจกรรม
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2562,15:16   อ่าน 59 ครั้ง