ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กปี 2562
299 รูปภาพUpdated 16 วันที่แล้ว
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 มีการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโดยผู้ใหญ่ใจดีผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ห้างร้าน ท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ลูกๆนิคมฯ เป็นเด็กดี ซึ่งกำลังสำคัญในอนาคตภายภาคหน้า
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,17:20   อ่าน 158 ครั้ง