ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด"
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ลูกๆนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2561,13:25   อ่าน 277 ครั้ง