ติดต่อเรา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
หมู่ที่ 8 บ้านคลองระบัง   ตำบลมิตรภาพ  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
เบอร์โทรศัพท์ 036730885
Email : ืnikomschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน